IMG_5715.JPG

DE

STALEIGENAAR


Kwaliteit in plaats van kwantiteit

Wij streven ernaar om een mooie omgeving te creëren voor paard en ruiter. Waarbij natuurlijk het belangrijkste voordeel is dat je als staleigenaar gelukkige paarden en klanten hebt.

 

Daarnaast zijn er ook nog andere voordelen:

Minder paarden


Door meer ruimte te bieden per paard, zullen er minder paarden gehouden kunnen worden. Equine Visions is van mening dat veel pensionstallen te weinig ruimte bieden per paard. Dit is vaak zodat ze meer paarden kunnen huisvesten zodat zij hun prijzen laag kunnen houden. Dit gaat echter ten koste van de paarden, want die kunnen vaak minder naar buiten en staan op een te kleine oppervlakte. Niet enkel gaat dit ten koste van het paard, maar uiteindelijk ook van de klanten. De klanten moeten namelijk vaak genoegen nemen met te weinig faciliteiten in verhouding met de aantal klanten. Hierdoor ontstaan er wachttijden bij bijvoorbeeld de longeerbak of wasplaats. Dit zorgt vaak voor frustraties bij pensionklanten. Equine Visions streeft naar rust voor zowel de paarden als de klanten, waardoor de staleigenaar ook meer rust en gelukkiger klanten zal hebben.
Minder werk


In onze visie is het belangrijk om de paarden genoeg ruimte te bieden zodat ze vrije keuze hebben in wat ze de hele dag (en nacht) doen. Doordat je als pensionstaleigenaar minder paarden gaat houden, heb je automatisch ook minder werk. Let op: Het houden van paarden in kuddeverband op een grotere oppervlakte staat niet gelijk aan minder werk, integendeel. Doordat de werkzaamheden zich op een grotere oppervlakte verspreiden is er ook meer werk. Enkel door minder paarden te houden, zal je minder werk hebben.
Bewuste klanten


Als staleigenaar is het fijn om klanten te hebben die bewust over de welzijn van hun paarden nadenken. De ervaring van Equine Visions is dat klanten meer verantwoordelijkheid nemen bij een dergelijke stalling waardoor de pensioneigenaar wordt ontlast. Equine Visions stimuleert graag de verantwoordelijkheid van de paardeneigenaar. Bewustere klanten begrijpen dat een paard ruimte en geld kost en vinden het niet erg om hiervoor wat meer te betalen daar het de welzijn van hun paard bevordert.
Financiëel voordeel


Minder paarden houden maar wel uw inkomsten behouden, u vraagt zich nu waarschijnlijk af hoe dit mogelijk is. Doordat u minder paarden houdt heeft u minder werk en kunt u besparen op bijvoorbeeld arbeidskosten. Doordat u minder paarden houdt, is er meer ruimte per paard en zal u waarschijnlijk ook uw stalprijs per maand kunnen verhogen. Ook zullen al de faciliteiten voor de paarden en klanten minder intensief gebruikt worden waardoor deze langer meegaan.

IMG_3572.jpg