equine visions paddock paradise paarden paardvriendelijke huisvesting

DE

PAARDEN


Gekeken vanuit de visie van het paard

Met onze hedendaagse kennis en technologie kunnen wij een prachtige leefomgeving maken voor de paarden op bijna elk ondergrond, waar ze vrijheid en keuzemogelijkheden hebben.
 

Equine Visions streeft ernaar dat paarden niet meer in een te kleine ruimte (onder de 50m2) worden opgesloten. Er bestaan geen deuren bij ons die paarden in een kleine ruimte houden. Dit betekent niet dat wij vinden dat alle paarden buiten in een kudde moeten staan. Wij realiseren ons dat sommige paarden bijvoorbeeld rust of een aangepast voerbeleid nodig hebben en niet goed functioneren in (24/7) groepsverband. Wel kan er ten alle tijden bewegingsvrijheid en keuzemogelijkheid worden gegeven aan een paard.

Wij werken met twee vormen van huisvesting:
groepshuisvesting en een uitloopstal.

 

Groepshuisvesting
 

De paarden leven in een groep. Dit biedt paarden de mogelijkheid om hun natuurlijk gedrag te uiten.
De voorwaarden volgens Equine Visions zijn:

 

Voldoende ruimte


Voor een groepshuisvesting is het belangrijk dat de paarden voldoende ruimte hebben. Hoewel veel concepten tegenwoordig adverteren met dat je op een klein stukje veel paarden bij elkaar kan zetten wil Equine Visions daar graag een nuance in aanbrengen.
Het is lastig om een vuistregel te geven hoeveel vierkante meters er minimaal nodig is per paard. Wij hebben gemerkt dat als het om onder de 4 paarden gaat, het goed gaat als er per paard een wat kleinere ruimte tot hun beschikking staat. Zodra er meer paarden komen is het ook belangrijk dat de ruimte per paard meer wordt. Dus waar je bijvoorbeeld 4 paarden goed zou kunnen huisvesten op 400m2, betekent dit in onze visie niet dat je 12 paarden kan huisvesten op 1.200m2.
Ook is het belangrijk hoe de afmetingen zijn van het perceel. Een stuk van 5x300 meter is moeilijker in te delen dan een stuk van 20x75 meter. Wij stellen hiervoor geen regels, want uiteindelijk is het soort perceel datgene wat de doorslag zal geven hoeveel paarden er kunnen staan.
Ruime schuilstallen


Het is belangrijk voor paarden dat ze te allen tijde de mogelijkheid hebben om te schuilen. Dit kan zowel voor regen als voor zon zijn. Bomen zijn een mooie oplossing om paarden schaduw te geven, maar bieden helaas vaak niet voldoende beschutting voor paarden als het nat en koud wordt.
Hoewel veel mensen zeggen dat hun paarden zelden gebruik maken van de schuilstal en er dus geen nodig hebben, vinden wij dat een misconceptie. Wij hebben namelijk gemerkt dat veel paarden zich niet prettig voelen in de traditionele schuilstallen. Paarden zijn van nature claustrofobisch en houden er van overzicht te hebben. Wij hebben een oplossing bedacht waar de paarden erg dankbaar voor zijn, namelijk door de schuilstallen deels te bekleden met windbreekgaas. Het houdt 90% van de wind tegen en de paarden kunnen er doorheen kijken. Ze kunnen overzicht houden en daardoor voelen zij zich ook in de schuilstal veilig.
De volgende voorwaarden dienen volgens Equine Visions te worden voldaan voor een goede schuilmogelijkheid:

  • Voldoende ruimte (minimaal 10m2 per paard)
  • Meerdere in/uitgangen
  • Deels bekleed met windbreekgaas
  • Hoewel geen voorwaarde geeft Equine Visions er wel de voorkeur aan in geval van groepen groter dan acht paarden meerdere schuilstallen te hebben.
Droge ondergrond


Het is belangrijk voor de paarden om altijd de mogelijkheid te hebben om droog te kunnen staan. Ook vinden wij het belangrijk dat er altijd een (zachte) droge plek is waar waar ze kunnen rollen en liggen.
Meerdere verharde vloerplaatsen


Paarden die in een kudde leven hebben te maken met rangorde. Dit houdt in dat er altijd paarden zijn die minder snel bij het voer kunnen komen. Aangezien wij het belangrijk vinden dat alle paarden voldoende ruwvoer krijgen is het in onze visie noodzakelijk om meerdere hooiplaatsen te hebben. Wij hanteren als vuistregel dat er een minimaal aantal hooiplekken moet zijn, namelijk het aantal paarden gedeeld door 2 (bijvoorbeeld 10 paarden in de groep, dan 5 hooiplekken).
Ook is het belangrijk dat het om elke hooiplek verhard is. Dit zodat de paarden droog kunnen staan als ze eten en er minder kans is dat ze zand binnen krijgen wanneer ze hooi van de grond eten. Verharding is ook belangrijk voor de hoefgezondheid.
Voldoende en goede kwaliteit hooi


Een goede kwaliteit hooi is onmisbaar in onze visie. Vaak wordt kuil/voordroog gevoerd door stallen voor het gemak van de mens.
Er is veel informatie te vinden over dit onderwerp op internet zoals bijvoorbeeld:
http://www.voervergelijk.nl/informatie/116/ruwvoer/hooi-en-kuilgras-vergelijken
Goede introductiebeleid nieuwe paarden


Wij vinden het van belang dat nieuwe paarden met beleid worden geïntroduceerd aan een bestaande kudde. Voor een nieuw paard is een nieuwe omgeving vaak al spannend (zelfs stressvol).
Wij vinden het belangrijk om nieuwe paarden eerst een tijdje te laten wennen aan de kudde met een stroomdraad ertussen. Zo kunnen de nieuwe paarden in hun eigen tempo contact maken met de bestaande kudde zonder overvallen te worden door vele paarden in één keer. Wij hebben vele verschillende reacties gezien met nieuwe paarden. Sommigen zijn na één week al gewend en anderen pas na een maand.
Noodstallen


Mocht er in geval van nood een paard apart op stal moeten is het belangrijk om minimaal twee noodstallen te hebben. Een paard die gewend is om in een kudde te staan alleen op stal te zetten is geen goed idee.

 

Uitloopstal
 

Voor paarden die om welke reden dan ook niet gehuisvest kunnen worden in een groep, vinden wij het toch belangrijk dat de paarden nog voldoende ruimte en keuze vrijheid hebben. De voorwaarden volgens Equine Visions zijn:

Ruime (schuil)stal


De paarden dienen een (schuil)stal te hebben van minimaal 10m2. Er bestaan in onze visie geen deuren en kan het paard dan ook nooit opgesloten worden in zijn stal.
Droge ondergrond


Het is belangrijk voor de paarden om altijd de mogelijkheid te hebben om droog te kunnen staan. Ook vinden wij het belangrijk dat er altijd een (zachte) droge plek is waar waar ze kunnen rollen en liggen.
Sociaal contact


Wij vinden het van uiterst belang dat elk paard sociaal contact heeft. Wij moedigen daarom ook aan dat de paarden overdag samen naar buiten gaan.
Voldoende en goede kwaliteit hooi


Een goede kwaliteit hooi is onmisbaar in onze visie. Vaak wordt kuil/voordroog gevoerd door stallen voor het gemak van de mens.
Er is veel informatie te vinden over dit onderwerp op internet zoals bijvoorbeeld:
http://www.voervergelijk.nl/informatie/116/ruwvoer/hooi-en-kuilgras-vergelijken

equine visions paarden stal paardvriendelijke huisvesting